GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
22 stycznia 2020

Listy poparcia członków KRS dostępne dla sądów?

Listy poparcia członków KRS dostępne dla sądów?

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) postanowienie zabezpieczające nie stanowi podstawy odmowy dostępu do dokumentacji KRS.

Na skutek zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zmianie uległ sposób wyboru sędziów. Od marca 2018 r. decyzja ta nie leży już po stronie środowiska sędziowskiego a parlamentu. Pomimo uprzednich  deklaracji Kancelarii Sejmu, listy poparcia dla kandydatów nie zostały upublicznione, pomimo licznych wniosków o ich udostępnienie. Działania te otrzymały „akredytację” PUODO, który wydał w tej materii postanowienie zabezpieczające.

Oględzin dokumentacji domagał się również sędzia Paweł Juszczyszyn. Pomimo stanowiska WSA, które stanowi, że: „Postanowienie zabezpieczające wydane przez prezesa UODO (…) nie może w żadnym razie stanowić jakiejkolwiek podstawy do uniemożliwienia przez Kancelarię Sejmu RP przeprowadzenia przez sąd środka dowodowego w postaci oględzin wspomnianych wyżej oryginałów wszystkich dokumentów zawierających zgłoszenia oraz listy poparcia sędziów-kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa”, nie udzielono mu dostępu do całości dokumentacji.

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-batalia-o-sady/fakty/news-wsa-sad-ma-prawo-dostepu-do-list-krs,nId,4281247

 

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter