GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
3 stycznia 2020
Ważne

Kontrole UODO 2020

Kontrole UODO 2020

W dniu 2 stycznia 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził plan kontroli sektorowych na rok 2020. Z bardzo zwięzłego dokumentu możemy odczytać, że w tym roku UODO pragnie skupić się na przeprowadzeniu kontroli w:

  1. bankach pod kątem kopiowania dokumentów tożsamości,
  2. podmiotach korzystających z systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz
  3. organach przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, tj. konsulatach i administracji skarbowej.

W uzasadnieniu niestety nie znajdziemy zbyt dużo informacji. UODO tłumaczy swoje wybory z jednej strony co raz częściej pojawiającymi się zagrożeniami naruszania przepisów o ochronie danych osobowych, z drugiej dużym społecznym zainteresowanie wskazanymi problemami.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku UODO podszedł do zagadnienia kontroli sektorowych bardziej ambitnie. Zgodnie z poprzednim planem UODO miało zweryfikować m.in.: telemarketing, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów. Ponadto pracownicy UODO weryfikowali udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty do tego zobowiązane jak również miano przyjrzeć się takim podmiotom, jak: Policja, Straż Graniczna i areszty śledcze, sprawdzając zastosowanie przez nie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, kopiowaniem, zmienianiem czy usuwaniem danych. Ponadto UODO kontynuował kontrole dotyczące m.in. miejskiego monitoringu wizyjnego.

W porównaniu do ubiegłorocznego planu, zakres zaplanowanych na 2020 r. kontroli sektorowych zostały mocno ograniczony. W 2020 roku miną dwa lata od momentu rozpoczęcia stosowania RODO, zarówno rynek jak i organy nadzorcze są zdecydowanie bogatsze w doświadczenia. Nadal istnieje jeszcze wiele obszarów, w których wsparcie urzędu będzie nieocenione i mamy nadzieję, że ograniczenie kontroli sektorowych będzie sprzyjało większej aktywności UODO w budowaniu linii interpretacyjnych.

Link: https://uodo.gov.pl/pl/138/1302

Zapraszamy na szkolenie: 

Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach