GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
11 kwietnia 2019

Kara Brytyjskiego organu nadzorczego za wysyłanie maili marketingowych.

Kara Brytyjskiego organu nadzorczego za wysyłanie maili marketingowych.

Brytyjski Rzecznik ds. Informacji (ICO) podał informację o nałożeniu kary na spółkę, która zleciła wysyłanie maili marketingowych podmiotowi trzeciemu. Jak się okazało osoby, które otrzymały wiadomości nie wyraziły na to zgody. Co ciekawe, spółka zwróciła się przed rozpoczęciem operacji o poradę prawną, jednak okazała się ona błędna. Okoliczność ta nie uchroniła spółki przed karą, ponieważ jak stwierdził Brytyjski organ nadzorczy to spółka jest odpowiedzialna za to, że działa zgodnie z prawem. Treść informacji w języku angielskim, której fragment przetłumaczono poniżej jest dostępna tutaj: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/03/ico-fines-kent-pensions-company-for-sending-nearly-2-million-spam-emails/.

Na spółkę emerytalną z Kent, która oparła się na „wprowadzającej w błąd” profesjonalnej poradzie została nałożona przez ICO kara w wysokości 40 000 funtów, z powodu odpowiedzialności za wysłanie blisko dwóch milionów maili zawierających bezpośredni marketing bez udzielonej na to zgody.

Podczas postępowania wyszło na jaw, że spółka Grove Pension Solutions, Kent była odpowiedzialna za wysłanie 1,942,010 mali promujących swoje usługi. Maile były wysyłane pomiędzy 31 października 2016 r. a 31 października 2017 r.

Ustalono,  że spółka Grove Pensions Solutions Ltd  poinstruowała swojego przedstawiciela ds. marketingu aby skorzystał z dostawcy hostowanej usługi e-mail w celu przeprowadzenia kampanii marketingów, reklamującej usługi spółki.

Spółka zwróciła się o specjalistyczną poradę do spółki konsultingowej funkcjonującej w branży ochrony danych jak również o niezależną poradę prawną dotyczącą wykorzystania hostowanego marketingu. Jednakże porada okazała się niedokładna a ICO ustaliło, że działalność marketingowa naruszyła regulacje.

Pan Andy White,  Dyrektor ds. Postępowań oraz Informacji w ICO powiedział:

„Maile zawierające spam wykorzystują dane osobowe ludzi w sposób niezgodny z prawem, wypełniając ich skrzynki odbiorcze oraz promując produkty oraz usługi, których niekoniecznie chcą.

Przyjęliśmy do wiadomości fakt, że spółka Grove Pension Solutions Ltd podjęła kroki w celu sprawdzenia, czy ich działalność marketingowa mieściła się w przepisach prawa, ale otrzymała poradę wprowadzającą w błąd. Jednakże ostatecznie, to ona jest odpowiedzialna za zapewnienie, że działa zgodnie z prawem oraz ona je złamała.

Zadaniem ICO jest przedstawienie przedsiębiorstwom wytycznych dotyczących marketingu elektronicznego oraz ochrony danych, bez pobierania opłat. Spółka mogła się z nami skontaktować oraz uniknąć kary”.

Prawo stanowi, że organizacje generalnie nie mogą wysyłać maili marketingowych, chyba że odbiorcy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie. Wymóg ten znajduje zastosowanie również do organizacji wykorzystujących strony trzecie do wysyłania bezpośredniego marketingu w ich imieniu.

Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach