GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Brytyjski sąd ukarał pracownika urzędu za nielegalne udostępnienie danych przy okazji rekrutacji.

Brytyjski sąd ukarał pracownika urzędu za nielegalne udostępnienie danych przy okazji rekrutacji.

Na stronie internetowej Brytyjskiego Rzecznika ds. Informacji (dalej ICO), pojawiła się informacja o nałożeniu przez brytyjski sąd kary pieniężnej na urzędnika, który udostępnił swojej partnerce dane osobowe innych uczestników rekrutacji. Kara została nałożona przez sąd a nie przez brytyjski organ nadzorczy, ponieważ została ona wymierzona w ramach postępowania karnego. Chociaż całe postępowanie odbywało się na podstawie starej ustawy, okoliczność ta nie ma większego znaczenia, ponieważ zarówno na mocy starej ustawy jak i nowej wysokość kary, którą może wymierzyć brytyjski sąd jest nieograniczona. Ponadto same przepisy dotyczące ochrony danych w żaden sposób nie zmieniły się w zakresie, którego dotyczy postępowanie.

Treść informacji w języku angielskim, której tłumaczenie umieszczono poniżej, znajduje się tutaj: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and blogs/2019/02/former-council-officer-fined-for-emailing-cvs-of-rival-job-applicants-to-his-partner/.

Były wysoki urzędnik samorządowy został skazany za przekazanie swojej partnerce informacji osobowych na temat rywali aplikujących na stanowisko pracy.

Pan Kevin Bunsell był zatrudniony w radzie gminy Nuneaton and Bedworth w Warwickshire jako kierownik nadzoru budowlanego oraz przeszedł szkolenie z prawa ochrony danych.

W lipcu 2017 r., jego partnerka zaaplikowała na stanowisko administracyjne w radzie, a Pan Bunsell nie został zaangażowany w procedurę rekrutacyjną z uwagi na jego osobistą relację. Jednakże uzyskał on dostęp do systemu rekrutacyjnego instytucji oraz przesłał informacje osobowe dotyczące dziewięciu osób znajdujących się na liście kandydatów, branych pod uwagę, zarówno na swój własny email służbowy jak i na konto swojej partnerki na Hotmail.

Pakiety informacji rekrutacyjnych, które przekazał obejmowały nazwisko, adres, numer telefonu oraz CV każdego z kandydatów, jak również dane kontaktowe do każdej z dwóch osób, które je poleciły. Było to niezgodne z prawem.

Sąd został poinformowany o tym, że pod odkryciu naruszenia ochrony danych Pan Bunsell zrezygnował, a jego partnerka, chociaż początkowo odniosła sukces to jednak została zwolniona, ponieważ została zatrudniona na podstawie nieważnego postępowania rekrutacyjnego.

Pan Bunsell, mający 60 lat oraz pochodzący z Pembroke Close, Bedworth przyznał się do zarzutu niezgodnego z prawem udostępniania danych z naruszeniem art. s55 ustawy o ochronie danych z 1998 r. przed Sądem Miejskim w Nuneaton. Została na niego nałożona kara pieniężna w wysokości 660 funtów, a ponadto musiał również opłacić koszty sądowe w wysokości 713,75 funtów oraz naddatek na ofiary przestępstw w wysokości 66 funtów.

Pan Steve Eckersley, dyrektor ds. postępowań ICO, który wniósł zarzuty powiedział:

„Ludzie, którzy w dobrej wierze przekazują swoje informacje osobowe organizacji, tak jak w przypadku aplikowania o pracę, mają prawo oczekiwać, że będą one traktowane zgodnie z prawem oraz z etyką.”

„Nierespektowanie prawa ludzi do prywatności może mieć poważne konsekwencje, jak pokazuje to niniejsza sprawa. Nie tylko możesz zostać oskarżony oraz otrzymać karę pieniężną, wraz z towarzyszącym temu rozgłosem, ale możesz również stracić pracę oraz poważnie naruszyć swoje szanse zawodowe w przyszłości.”

 

Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach