GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
7 sierpnia 2019

Anonimizacja danych osobowych w Austrii

Anonimizacja danych osobowych w Austrii

Austriacki Urząd ds. Ochrony Danych (DSB) poinformował w swoim newsletterze za drugi kwartał 2019 r., że w ramach jednego z postępowań zajął się kwestią tego, jakie środki mogą być zastosowane do usunięcia danych osobowych przez administratora. W omawianym postępowaniu skarżący zwrócił się o usunięcie wszystkich danych. Administrator odpowiedział na żądanie w taki sposób, że częściowo faktycznie usunął dane skarżącego, natomiast częściowo usunął tylko dane identyfikujące skarżącego (tak więc zanonimizował informacje dotyczące skarżącego). Skarżący zarzucił administratorowi, że dane powinny być w całości usunięte i tym samym prawo osoby do usunięcia danych zostało naruszone. Jednakże DSB stwierdził, że administrator może zdecydować o sposobie w jaki usunie dane osobowe. Ponieważ RODO nie znajduje zastosowania do danych, które nie dotyczą osób to usunięcie powiązania z osobą (czyli anonimizacja) stanowi jeden z możliwych środków, który spełnia wymogi usunięcia danych. Jednakże przy zastosowaniu takiego środka obowiązują ścisłe kryteria. Ani sam administrator ani strona trzecia nie może być wstanie ponownie przyporządkować tych danych do osoby bez nieproporcjonalnego nakładu pracy. Źródło, na której oparto ww. informację jest dostępne w języku niemieckim tutaj: https://www.dsb.gv.at/newsletter (plik: Newsletter DSB 2/2019).

 

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies