GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
2 kwietnia 2020

20.000 zł kary dla firmy telemarketingowej za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli

20.000 zł kary dla firmy telemarketingowej za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli

Na Vis Consulting sp. z o.o. została nałożona kara finansowa przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powód? Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w spółce.

Pomimo uprzedniego poinformowania firmy przez Urząd, kontrolerzy nie zastali nikogo pod wskazanym w KRS adresem Vis Consulting. Dodatkowo pełnomocnik spółki przekazał telefonicznie informację o tym, że kontrola w podmiocie się nie odbędzie. Po kilkukrotnych próbach przeprowadzenia kontroli przez Urząd władze spółki zdecydowały się na jej likwidację.

Z uwagi na brak współpracy firmy z UODO oraz podejrzenie popełnienia przestępstwa wynikającego z  art. 108 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oprócz kary finansowej dodatkowymi sankcjami może zostać obciążony właściciel Vis Consulting. Zgodnie z powołanym powyżej artykułem „Kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.

Prezes UODO powiadomił o możliwości popełnienia przestępstwa Prokuraturę Rejonową w Katowicach.

Źródło:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1480

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies