GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

1,5 miliona funtów zysku ze sprzedaży danych osobowych

Na stronie Rzecznika ds. Informacji (ICO) pojawiła się informacja dotycząca wyroku angielskiego sądu w sprawie dyrektora, który sprzedawał dane osobowe prawnikom, zajmujących się roszczeniami. Co ciekawe, tym razem poznaliśmy kwotę jaką można uzyskać na takim procederze – ponad
6 milionów złotych. Treść informacji, której fragmenty przetłumaczono poniżej jest dostępna
w języku angielskim tutaj: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/06/former-company-director-believed-to-have-profited-by-more-than-14-million-after-selling-personal-data-illegally/.

Na byłego dyrektora spółki, który został uznany za winnego nielegalnego uzyskania danych osobowych oraz ich sprzedaży prawnikom, zajmującym się roszczeniami dotyczącymi uszczerbków na zdrowiu, nałożono karę za naruszenie ochrony danych w formie konfiskaty, na mocy ustawy z 2002 r. dotyczącej postępowań karnych.

Pan […] był dyrektorem zarządzającym spółki […] z Manchesteru od 4 marca 2010 r. do 20 grudnia 2012 r., kiedy to spółka zostały zlikwidowana. Działalność uzyskiwała zyski ze sprzedawania prawnikom nielegalnie uzyskanych danych osobowych. Dane należące do osób uczestniczących w wypadkach drogowych, mogły być następnie wykorzystywane do domagania się roszczeń za uszczerbek na zdrowiu.

Na Pana […], który pojawił się w Sądzie Koronnym w Manchesterze w dniu 24 czerwca 2019 r. została nałożona kara w wysokości 1,050 funtów oraz nakaz zwrotu kosztów w wysokości 250 funtów. Nałożono na niego zakaz pełnienia funkcji dyrektora w spółkach na pięć lat oraz wystawiono nakaz przepadku oraz zniszczenia rzeczy, które zostały zarekwirowane w ramach nakazu przeszukania z 2012 r. W trakcie przeszukania działalności Pana […] zarekwirowano wiele urządzeń komputerowych oraz dokumentów, które zwierały nielegalnie uzyskane dane.

Po skazaniu rozpoczęła się konfiskata zgodnie z ustawą z 2002 r. dotyczącą postępowań karnych. Uznaje się, że Pan […] uzyskał ze swoich nielegalnych działań kwotę 1,434,679.60 funtów. Z uwagi na brak środków, Sąd wydał nakaz na kwotę 1 funta. Jednakże sytuacja finansowa Pana […] będzie regularnie monitorowana i jeżeli się poprawi, wysokość nakazu konfiskaty może być podniesiona.

Pan Michael Shaw, Menedżer Grupy ds. Wdrażania w ICO powiedział:

„Ilość poufnych informacji osobowych znalezionych w posiadaniu Pana […] pokazuje rażący brak poszanowania prawa osób do prywatności oraz naszych praw ochrony danych.”

„Nakaz konfiskaty na mocy ustawy dot. postępowań karnych jest ostrzeżeniem dla każdego, kto nielegalnie wykorzystuje dane osobowe lub o tym myśli. Możemy i będziemy podejmować działania, które mogą mieć olbrzymi wpływ na Twoje życie osobiste, co obejmuje konfiskowanie aktywów oraz zysków – jakiekolwiek by nie były.”

Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter