Przeczytaj również

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej

W tej części cyklu poświęconego ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO, omówione zostaną zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej jako „UDL”). Mają one na celu uwzględnienie kwestii monitoringu wizyjnego stosowanego w pomieszczeniach podmiotów, które wykonują działalność leczniczą. Do tej … Czytaj dalej Zmiany w ustawie o działalności leczniczej