Przyjdź – zadaj swoje pytania – uzyskaj odpowiedź

Unikalna formuła: wykłady + stoliki tematyczne

Celem konferencji jest przedstawienie perspektywy stosowania RODO w administracji publicznej, z uwzględnieniem odrębności tego sektora. Zaproszeni wybitni specjaliści i praktycy zajmujący się prawem ochrony danych osobowych gwarantują wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, a formuła stolików tematycznych pozwala na praktyczne ujęcie omawianych tematów.

2 dni kompleksowej wiedzy o wdrożeniu reformy ochrony danych osobowych w urzędzie!

 • Najwyższy poziom wiedzy

Najlepsi eksperci od ochrony danych osobowych, a także ze znajomością problemów sektora publicznego.

 • Interaktywność

Oprócz wykładów weźmiesz udział w stolikach tematycznych z ekspertem, z którym omówisz szczegółowe problemy.

 • Dobre praktyki

Zobacz jakie są pierwsze doświadczenia z wdrażania RODO w sektorze publicznym.

 • Bonusy

Książka ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Podręczny zbiór przepisów, zestawie, schematów oraz wzorów rejestru czynności przetwarzania.

Jedyna konferencja w czasie której dowiesz się jak skutecznie wdrożyć przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uwzględniając specyfikę sektora publicznego!

 • Jak przeprowadzić inwentaryzację stanu bieżącego?
 • Jak zaplanować harmonogram wdrożenia nowych obowiązków w jednostce?
 • Jakie obowiązki będzie miał Administrator Bezpieczeństwa Informacji po przekształceniu w Inspektora Ochrony Danych?
 • Co oznacza obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego?
 • Co zmieni w realiach pracy urzędu podejście oparte na ryzyku?
 • Jak na podstawie oceny ryzyka przygotować właściwą dokumentację związana z ochroną danych?
 • Jak przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych w sektorze publicznym?
 • Jak wybierać właściwe zabezpieczenia na podstawie oceny ryzyka?
 • W jaki sposób wykorzystać Centrum Usług Wspólnych do wspólnego administrowania danymi osobowymi?
 • Jak prowadzić dialog ABI/IOD z IT?
 • Jak powiązać w jeden system, nadzór nad ochroną danych, gdy jednostka oprócz przepisów RODO, zobowiązana jest przestrzegać także innych przepisów, w tym o dostępie do informacji publicznej czy funkcjonowania systemów bezpieczeństwa?
 • Czy nadal będzie potrzebna Polityka Bezpieczeństwa Informacji?

Termin i miejsce

20-21 listopada 2017 r.

Golden Floor Tower – Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/362-konferencja-wdrozenie-unijnej-reformy-ochrony-danych-osobowych-w-sektorze-publicznym