GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Można już składać wnioski o e-dowód. Co warto wiedzieć o nowych dokumentach tożsamości?

Można już składać wnioski o e-dowód. Co warto wiedzieć o nowych dokumentach tożsamości?

Od 4 marca można składać wnioski o e-dowody, czyli nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną.

Czym jest e-dowód?

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego oraz, tak jak dokumenty analogowe, potwierdza naszą tożsamość i polskie obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Od dotychczasowego dowodu różni go natomiast jedna, kluczowa kwestia. To wgrana warstwa elektroniczna, którą jest niewidoczny z zewnątrz chip. Dodatkowo, na awersie dokumentu pojawił się numer CAN, który jest też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie dowodu. Numer ten jest potrzebny, jeśli chce się skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Jakie dane zawiera e-dowód?

W e-dowodzie znajdują się następujące dane osobowe: imię lub imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, zdjęcie, numer PESEL, obywatelstwo. E-dowód zawiera także informacje na temat samego dokumentu, czyli: serię i numer, datę wydania, datę ważności, podmiot, który dowód wydał, i numer CAN.

Ponadto w warstwie elektronicznej e-dowód zawiera dane i funkcjonalności, których nie było w poprzednich typach dokumentu. Są to:

  • powtórzone dane osobowe i dane dowodu w formie elektronicznej (bez numeru CAN),
  • certyfikaty, np. certyfikat obecności (dzięki certyfikatowi obecności będzie można potwierdzić swoją obecność w określonym miejscu i czasie),
  • miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego (prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię , nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL),
  • aplikacja ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie przy przekraczaniu granicy państwa. 

E-dowód – funkcje

Aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na korzystanie z usług online, e-dowód został wyposażony w podpis elektroniczny, zwany na gruncie wprowadzanej regulacji podpisem osobistym. Użycie tego podpisu będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny, który wysyłamy do urzędu będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego. To znacznie ułatwi komunikację z całą administracją publiczną. W przypadku podmiotu prywatnego podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

E-Dowód będzie środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznym w celu realizacji usług online. Jeśli określona usługa online nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie uwierzytelnienia, to możliwe będzie wykorzystanie do tego celu e-dowodu. E-dowód zapewni również logowanie do portali internetowych administracji publicznej, jeśli zostaną przyłączone do odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Zaplanowano, że na dzień wdrożenia e-Dowodu możliwe będzie zalogowanie się do m.in. portalu Obywatel.gov.pl, ePUAP.

Jak korzystać z e-dowodu?

Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego będzie możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów PIN dla każdego z tych certyfikatów (odpowiednio 4-cyfrowy PIN1 i 6-cyfrowy PIN2). Można ustalić kody już w urzędzie gminy przy odbiorze dowodu osobistego. Jeżeli nie ustalono kodów przy odbiorze dowodu osobistego, będzie to  można zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy. Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu (np. logowanie się do serwisu obywatel.gov.pl) trzeba będzie posiadać czytnik do e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu.

Co w przypadku zgubienia lub kradzieży dowodu?

W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym będziemy mogli zawiesić certyfikaty zamieszczone w jego warstwie elektronicznej. Zawieszenie certyfikatów będzie trwać tylko na 14 dni, po tym czasie – jeśli nie cofniemy tej decyzji – dokument całkowicie utraci ważność. Czynności podejmowane w okresie zawieszenia lub unieważnienia certyfikatów nie będą miały skutków prawnych.

E- dowód – na jak długo?

Podobnie jak obecna wersja, e-dowód będzie ważny przez 10 lat. Jego wymiana jest bezpłatna, a oczekiwanie na wydanie – zapewnia resort cyfryzacji – trwa najwyżej kilkanaście dni. Elektroniczne dokumenty będą zastępować dotychczasowe stopniowo. Proces został rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Jak poinformował resort cyfryzacji, pierwszego dnia z opcji online skorzystało 20 tysięcy osób.

Źródło: https://www.gov.pl/web/e-dowod , https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/

 

 

 

 

 

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach