Przeczytaj również

Kara za zwłokę…

Szwedzki organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych (Datainspektionen) nałożył karę na Krajowe Centrum Obsługi (Statens servicecenter) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami ochrony danych osobowych RODO. Ukaranym jest szwedzki organ publiczny zajmujący się obsługą administracji państwowej (płace, kadry, finanse). Kwota to 200 000 koron szwedzkich (około 85 000 zł). Co ciekawe, głównym … Czytaj dalej Kara za zwłokę…