Przeczytaj również

Kara za brak zabezpieczeń

Fiński organ właściwy ds. ochrony danych osobowych (Tietiosuojavaltuutetun Toimisto), a bardziej precyzyjnie – Rada ds. sankcji tego organu – nałożył administracyjną karę pieniężną na fiński ośrodek psychoterapii Vastaamo (Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy). Kwota kary to 608 000 euro (ok. 2 766 400 zł). W ocenie regulatora, ukarany administrator naruszył przepisy RODO, w tym … Czytaj dalej Kara za brak zabezpieczeń