Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych zamierza wydać oficjalne wskazówki, dotyczące stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przewodnicząca Grupy stwierdziła, iż wskazówki będą dotoczyły kwestii egzekwowania rozporządzenia, inspektorów ochrony danych i przepisów o przenoszeniu danych.

Ich celem ma być pomoc, osobom niepewnym tego jak będzie wyglądało egzekwowanie rozporządzenia przez organy nadzorcze. Przewodnicząca powiedziała, iż konieczne jest wyjaśnienie niejednoznaczności i „transformacja teksu dyrektywy w operatywny zbiór narzędzi”.

Ponadto wskazała, iż osiągnięcie „powszechnie stosowanego sposobu interpretacji” jest wyzwaniem, które trzeba podjąć, by zapewnić harmonizację zasad ochrony danych osobowych w państwach członkowskich.

Wymienione wskazówki zostaną wydane przed końcem tego roku. Publikacja kolejnych nastąpi w 2017 roku, dotyczyły będą kwestii związanych z Tarczą Prywatności, wyrażania zgody oraz efektów Brexitu dla kwestii ochrony danych w Wielkiej Brytanii i UE.

—————————–

Źródła:

https://iapp.org/news/a/article-29-working-party-to-release-gdpr-guidance/

http://www.bna.com/eu-privacy-law-n57982079025/

Related Post