Przeczytaj również

Dyrektywa o ochronie sygnalistów – przedmiot, zakres, praktyczne problemy

16 grudnia 2019 r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii („Dyrektywa”[1]). Do 17 grudnia 2021 r. regulacja ta musi zostać implementowana do polskiego porządku prawnego. Dla przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych oznacza to konieczność przygotowania i wdrożenia nowych procedur. Brak zgodności … Czytaj dalej Dyrektywa o ochronie sygnalistów – przedmiot, zakres, praktyczne problemy