Przesłanki przetwarzania danych

Przesłanki przetwarzania danych

W obszarze przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem kraje członkowskie Unii Europejskiej na podstawie art. 88 GDPR będą mogły wprowadzać własne regulacje. Ponieważ w momencie pisania niniejszego artykułu szczególne przepisy dotyczące przetwarzania danych w kontekście zatrudnienia nie są nawet w...
Przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa Dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa mogą być przetwarzane wyłącznie: 1) pod nadzorem władz publicznych; lub 2) jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem...
Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Cechy wyrażonej zgody Według GDPR przez zgodę na przetwarzanie...

Popularne posty