Nowa Ustawa o ochronie danych osobowych – najważniejsze zagadnienia

Nowa Ustawa o ochronie danych osobowych
Jak już informowaliśmy na łamach naszego portalu, 14 września 2017 roku zostały opublikowane projekty nowej ustawy o ochronie danych osobowych (NUODO) wraz z projektem przepisów wprowadzających, które ustanawiają zmiany w ponad 130 ustawach. Oznacza to, że Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się wdrożyć prawo unijne, kompleksowo,...

RODO może wpłynąć na rozwój Twojej firmy. Czy jesteś przygotowany?

RODO
RODO to nie przeszkoda na drodze do sukcesu jakim jest rozwój naszej firmy. RODO to przygoda, która może skończyć się sukcesem - wzmacniając naszą pozycję na rynku. RODO to wyzwanie, a nie problem. Zastanawia jedynie, dlaczego tak mało osób postrzega w ten sposób unijną...

GDPR już za progiem, co się zmieni po 25 maja?

Już za niespełna rok państwa Unii Europejskiej czeka rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych. Zasady zostaną ujednolicone, ale także jednocześnie wymogi podniesione. Dla przedsiębiorców występujących w roli administratorów danych osobowych, będzie to ciężki okres, dlatego przygotowania warto zacząć już teraz. Wypracowanie planu działania i przystosowywanie...

Opinia grupy roboczej dot. ochrony danych pracownika oraz kandydata- podsumowanie

Kandydaci do pracy
Intensywne prace Grupy Roboczej art. 29, pod przewodnictwem Isabelle Falque-Pierrotin zaowocowały wydaniem opinii, dotyczącej przetwarzania danych osobowych w pracy. Stanowi ona uzupełnienie wcześniej wydanych opinii w sprawach przetwarzania danych osobowych w pracy oraz dokumentu roboczego w sprawie nadzoru komunikacji elektronicznej w miejscu pracy. Grupa...

Jak wielcy gracze wdrażają RODO? Cz.2- Google

Google
Dostawca najpopularniejszej na świecie wyszukiwarki internetowej, poczty, serwisów reklamowych, przeglądarki, chmury oraz innych produktów i usług często konfrontowany był z europejskimi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych i prywatności. Poprzednie wersje polityki prywatności Google, m.in. w 2012 r., były ostro krytykowane przez wielu przedstawicieli europejskich organów...

Projekt e-Privacy a RODO

e-Privacy
10 stycznia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej – zwany e-Privacy, stanowiący akt prawny o większym stopniu szczegółowości w stosunku do RODO, który jednocześnie  uchyli dyrektywę 2002/58/WE. Obie regulacje mają wspólnie...

Jak będzie wyglądał nowy organ ochrony danych osobowych w świetle odpowiedzi MC na wystąpienie RPO

28 marca b.r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych (projekt ustawy), stanowiący niezbędne uzupełnienie przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Projekt ten, choć odnosi się w swojej treści do kompetencji organu nadzorczego mającego czuwać nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia,...

Jak wielcy gracze przygotowują się do RODO? Cz.1.

Zegar RODO tyka. Do pełnej egzekwowalności przepisów GDPR został już niecały rok. Jak przez ten czas wielkie firmy przygotowują się do jego wdrożenia? Opowiemy jak światowi giganci oceniają poszczególne rozwiązania RODO, jak zmieniają swoje produkty czy usługi, by być zgodnym z nowym rozporządzeniem, i na...

Dzieci w sieci – zgoda dziecka w GDPR

zgoda dziecka
Problematyka zgody dziecka na przetwarzanie danych osobowych jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych i dyskutowanych kwestii na gruncie GDPR. Poniższa analiza ma za zadanie wyjaśnienie znaczenia regulacji art. 8 GDPR. Przedstawiona zostanie treść art. 8 GDPR w porównaniu z projektem regulacji z 2012 r. Istotną...

Obowiązek notyfikacyjny administratora wobec podmiotów, których dane dotyczą – analiza art. 34 GDPR

Obowiązek notyfikacyjny
GDPR nakłada na administratorów danych nowe obowiązki, spośród których można wyróżnić te związane z szybką identyfikacją i przeciwdziałaniem naruszeniom bezpieczeństwa danych. Nie tylko organ nadzorczy będzie odtąd informowany o powstaniu naruszenia. Zapewnia to dodatkowa instytucja zgłaszania naruszeń również w stosunku do podmiotów, których dane...

Popularne posty