Przeczytaj również

Brak zgłoszenia naruszenia skończył się karą

Kara w wysokości ponad 363 tysięcy złotych została nałożona na Bank Millenium w związku z brakiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych o naruszeniu oraz brakiem zawiadomienia o naruszeniu osób, których dane dotyczą. Postępowanie zostało wszczęte wskutek złożenia skargi ze strony osób, których naruszenie dotyczyło. Od czego to wszystko się zaczęło … Czytaj dalej Brak zgłoszenia naruszenia skończył się karą