Krajowa Komisja ds. Informatyki oraz Wolności – CNIL (francuski organ ochrony danych osobowych) WYTYCZNE W SPRAWIE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO WEDŁUG PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA 679/2016 O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)Wersja wrzesień 2017 – tłumaczenie nieoficjalne Czy są Państwo podmiotem przetwarzającym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia...
We wrześniu br. opublikowany został projekt  ustawy o ochronie danych osobowych(„projekt”) oraz projekt wprowadzający ustawę, zawierający obszerną propozycję zmian przepisów sektorowych. Wskazane regulacje mają na celu zapewnienie zgodności polskich przepisów z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych („GDPR”), które...
W Egipcie powstaje projekt pierwszej ustawy o ochronie danych osobowych. Dotychczas problematyka ochrony danych osobowych regulowana była na gruncie kilku aktów prawnych, w szczególności Konstytucji oraz kodeksu cywilnego. Egipcjanie posiłkują się również międzynarodowym prawem ochrony danych osobowych w szczególności...
Zbliżająca się data obowiązywania GDPR (25.05.2018 r.) spowodowała ogromne zamieszanie na rynku usług związanych z ochroną danych osobowych. Z jednej strony do gry włączyły się duże podmioty, które do tej pory nie zajmowały się tą tematyką, a z drugiej...

GDPR – FAQ

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące GDPR. 1. Od kiedy ogólne rozporządzenie będzie stosowane? Rozporządzenie zostało zatwierdzone i przyjęte w kwietniu 2016 roku przez Parlament UE. Zacznie być jednak stosowana po dwuletnim okresie przejściowym. Rozporządzenia, w przeciwieństwie do dyrektyw, nie...

Baza materiałów

Akty Prawne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR), tekst opublikowany w Dzienniku UE, 4 maj 2016 rok Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR), Tekst przygotowany dla celu osiągnięcia politycznego porozumienia co do tekstu rozporządzenia przez Radę, 28 styczeń 2016 rok Tekst skonsolidowany dyrektywy o policji i wymiarze...
Żyjemy w epoce cyfrowej, w której znaczna część naszej egzystencji przeniosła się w świat wirtualny. W tym świecie najważniejszą walutą jest informacja. Dla większości z nas nie jest to jeszcze naturalne środowisko i poruszamy się w nim nieświadomi zagrożeń....
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection...

Baza wiedzy

Przedmiot i cele GDPR Materialny zakres stosowania Terytorialny zakres stosowania Dane osobowe Dane wrażliwe Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Zgodność przetwarzania danych z prawem Zgoda jako podstawa legalnego przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie danych wrażliwych Cel przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie niewymagające identyfikacj Profilowanie/ Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Obowiązek informacyjny Prawo do indywidualnej kontroli Prawo dostępu...

Popularne posty