CNIL – WYTYCZNE W SPRAWIE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO WEDŁUG PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA 679/2016 O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Krajowa Komisja ds. Informatyki oraz Wolności – CNIL (francuski organ ochrony danych osobowych) WYTYCZNE W SPRAWIE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO WEDŁUG PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA 679/2016 O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)Wersja wrzesień 2017 – tłumaczenie nieoficjalne Czy są Państwo podmiotem przetwarzającym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych? Czy podlegają Państwo...

Nowelizacja prawa bankowego, a RODO/GDPPR

Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 12 września 2017 r. (dalej zwanej NUODO) projektowane w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i...

Certyfikacja oraz kodeksy postępowania – omówienie nowych instytucji

W rozporządzeniu ogólnym dotyczącym ochrony danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (GDPR) wprowadzono dwie nowe instytucje: kodeksy postępowania oraz mechanizm certyfikacji. Certyfikacja W części wstępnej GDPR wskazano, iż aby zwiększyć przejrzystość i poprawić przestrzeganie tego rozporządzenia, należy zachęcać do ustanowienia mechanizmów certyfikacji oraz do wprowadzenia...

Przejście ze starego do nowego porządku prawnego ochrony danych osobowych – zgoda oraz obowiązek informacyjny

Bez wątpienia znajdujemy się w chwili obecnej w bardzo trudnym okresie dla każdego przedsiębiorcy w związku z przetwarzaniem przez niego danych osobowych. Z jednej bowiem strony przedsiębiorcy są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym a więc ustawą z dnia 29...

Współadministrator danych czy podmiot przetwarzający?

Współadministrator danych
Konstrukcja współadministratora powinna być wykorzystywana z wyczuciem, nie warto ulegać pokusie sztucznego jej stosowania. Może się to wiązać z ryzykiem poniesienia solidarnej odpowiedzialności przez tego współadministratora, który pozostaje de facto procesorem. Instytucja współadministratorów, w myśl art. 26 ust. GDPR, zakłada współpracę co najmniej dwóch administratorów...

Nowa Ustawa o ochronie danych osobowych – najważniejsze zagadnienia

Nowa Ustawa o ochronie danych osobowych
Jak już informowaliśmy na łamach naszego portalu, 14 września 2017 roku zostały opublikowane projekty nowej ustawy o ochronie danych osobowych (NUODO) wraz z projektem przepisów wprowadzających, które ustanawiają zmiany w ponad 130 ustawach. Oznacza to, że Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się wdrożyć prawo unijne, kompleksowo,...

RODO może wpłynąć na rozwój Twojej firmy. Czy jesteś przygotowany?

RODO
RODO to nie przeszkoda na drodze do sukcesu jakim jest rozwój naszej firmy. RODO to przygoda, która może skończyć się sukcesem - wzmacniając naszą pozycję na rynku. RODO to wyzwanie, a nie problem. Zastanawia jedynie, dlaczego tak mało osób postrzega w ten sposób unijną...

GDPR już za progiem, co się zmieni po 25 maja?

Już za niespełna rok państwa Unii Europejskiej czeka rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych. Zasady zostaną ujednolicone, ale także jednocześnie wymogi podniesione. Dla przedsiębiorców występujących w roli administratorów danych osobowych, będzie to ciężki okres, dlatego przygotowania warto zacząć już teraz. Wypracowanie planu działania i przystosowywanie...

Opinia grupy roboczej dot. ochrony danych pracownika oraz kandydata- podsumowanie

Kandydaci do pracy
Intensywne prace Grupy Roboczej art. 29, pod przewodnictwem Isabelle Falque-Pierrotin zaowocowały wydaniem opinii, dotyczącej przetwarzania danych osobowych w pracy. Stanowi ona uzupełnienie wcześniej wydanych opinii w sprawach przetwarzania danych osobowych w pracy oraz dokumentu roboczego w sprawie nadzoru komunikacji elektronicznej w miejscu pracy. Grupa...

Jak wielcy gracze wdrażają RODO? Cz.2- Google

Google
Dostawca najpopularniejszej na świecie wyszukiwarki internetowej, poczty, serwisów reklamowych, przeglądarki, chmury oraz innych produktów i usług często konfrontowany był z europejskimi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych i prywatności. Poprzednie wersje polityki prywatności Google, m.in. w 2012 r., były ostro krytykowane przez wielu przedstawicieli europejskich organów...

Popularne posty