Komisja Europejska rozpoczęła prace nad rewizją dyrektywy e-privacy. Akt ten reguluje kwestie związane z przepływem informacji w Internecie i sieciach teleinformatycznych. Odnośnie ochrony danych osobowych dotyczy ona takich kwestii jak: poufność komunikacji, zasady bezpieczeństwa danych, spamu i plików cookie.

Główne postulaty zmian to wzmocnienie ochrony prawa do prywatności oraz wolności wypowiedzi.

Zmiana jej będzie wiązać się z koniecznością nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która jest jej polską implementacją.

Źródło: https://panoptykon.org/wiadomosc/dyrektywa-e-prywatnosc-do-rewizji