W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub braku odpowiednich zabezpieczeń, przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego jest wciąż możliwe. Rozporządzenie dozwala jego dokonywanie, w szczegółowo opisanych, wyjątkowych okolicznościach. Przesłanki przekazania danych Jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do państwa...
Grupa przedsiębiorstw lub grupa przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność gospodarczą może korzystać z zatwierdzonych wiążących reguł korporacyjnych. Niezwykle istotne jest, że po raz pierwszy wiążące reguły mogą zostać zastosowane wobec podmiotów nie należących do grupy kapitałowej, ale podejmujących wspólne działania...
W razie braku stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych, administrator lub podmiot przetwarzający powinni zastosować środki rekompensujące brak ochrony danych w państwie trzecim, zapewniając osobie, której dane dotyczą, odpowiednie zabezpieczenia. Takie odpowiednie zabezpieczenia pozwolą mu na przekazywanie danych osobowych do...
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi, że: 1) państwo trzecie; 2) terytorium; 3) określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim; lub 4) dana organizacja międzynarodowa, zapewniają odpowiedni stopień ochrony. W takich przypadkach, przekazywanie danych osobowych,...
Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, może się odbywać wyłącznie po spełnieniu warunków przewidzianych w RODO. Przepływ danych osobowych do państw spoza Unii i do organizacji międzynarodowych oraz z takich państw i z takich organizacji jest niezbędnym...

Popularne posty