Akty Prawne

Materiały

Grupa Robocza art. 29

 • Opinia (WP246) odnośnie mechanizmu ochrony prywatności pomiędzy USA a Unią Europejską  dla podmiotów indywidualnych (najczęściej zadawane pytania)
 • Opinia (WP245) odnośnie mechanizmu ochrony prywatności pomiędzy USA a Unią Europejską  dla podmiotów gospodarczych (najczęściej zadawane pytania)
 • Opinia (WP244) odnośnie identyfikacji głównej jednostki nadzoru oraz najczęściej zadawane pytania
 • Opinia (WP243) odnośnie inspektora ochrony danych oraz najczęściej zadawane pytania
 • Opinia (WP242) o przenoszalności danych oraz najczęściej zadawane pytania
 • Opinia (WP241) odnośnie propozycji KE nowelizacji przepisów powiązanych z decyzyjnością jednostek odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w standardowych klauzulach umownych
 • Opinia 3/2016 (WP240) w sprawie ewaluacji i przeglądu dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE)
 • Opinia 2/2016 (WP 239) w sprawie publikacji danych osobowych dla celów przejrzystości w sektorze publicznym
 • Opinia 01/2016 (WP 238) w sprawie projektu decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony przewidzianego w „Tarczy prywatności UE-USA”, oświadczenie dotyczące powyższej opinii
 • Dokument roboczy 01/2016 (WP 237) w sprawie usprawiedliwiania ingerencji w istotę prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez użycie środków służących monitorowaniu transferów danych osobistych (Podstawowe Europejskie Gwarancje)
 • Oświadczenie (WP 236) o planie na 2016 rok, dotyczącym implementacji GDPR
 • Aktualizacja opinii 8/2010 (WP 179 update) o obowiązującym prawie w świetle wyroku TSUE w sprawie Google Spain
 • Wytyczne (WP234) dla państw członkowskich dotyczące kryteriów do zapewnienia zgodności z wymogami ochrony danych w kontekście automatycznej wymiany danych do celów podatkowych
 • Opinia 3/2015 (WP233) w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 • Oświadczenie (WP 230) w sprawie automatycznej międzypańśtwowej wymiany danych osobowych do celów podatkowych
 • Analiza (WP 229) kwestii czyszczenia plików cookie
 • Wytyczne (WP 225) w sprawie realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González C-131/121
 • Opinia 9/2014 (WP 224) w sprawie stosowania Dyrektywy 2002/58/EC do urządzeń skanujących odciski palców
 • Oświadczenie (WP 221) w sprawie oceny wpływu rozwoju metod big data na ochronę osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w UE
 • Oświadczenie (WP 220) w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym Trybunał unieważnił Dyrektywę o retencji danych
 • Stanowisko (WP 218) w sprawie podejścia opartego na ryzyku w ramach prawnych ochrony danych
 • Opinia 6/2014 (WP 217) w sprawie pojęcia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych na mocy artykułu 7 dyrektywy 95/46/WE
 • Opinia 05/2014 (WP 216) w sprawie sposobów anonimizacji
 • Dokument roboczy 1/2014 (WP 214) w sprawie projektu klauzul umownych ad hoc dotyczących przekazywania danych przez przetwarzającego w UE do podprzetwarzającego spoza UE
 • Opinia 03/2014 (WP 213) w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony
 • Opinia 01/2014 (WP 211) w sprawie stosowania koniecznych i proporcjonalnych pojęć i środków ochrony danych w sektorze wymiaru sprawiedliwości
 • Opinia 7/2013 (WP 209) w sprawie szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych na potrzeby inteligentnych sieci i inteligentnych systemów pomiarowych, opracowanego przez grupę ekspertów nr 2 w ramach grupy zadaniowej Komisji ds. inteligentnych sieci
 • Dokument roboczy 2/2013 (WP 208) przedstawiający wytyczne w sprawie pozyskiwania zgody na zapisywanie plików cookie
 • Opinia 6/2013 (WP 207) w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Opinia 4/2013 (WP 205) w sprawie szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych
 • Dokument (WP 204) wyjaśniający w sprawie wiążących reguł korporacyjnych dla przetwarzających
 • Opinia 3/2013 (WP 203) w sprawie ograniczenia celu
 • Opinia 01/2013(WP 201) stanowiąca dalszy wkład w dyskusję nad projektem dyrektywy o ochronie danych osobowych przetwarzanych przez organy policyjne i sądowe w sprawach karnych
 • Opinia 08/2012 (WP 199) przedstawiająca dalsze uwagi dotyczące dyskusji na temat reformy ochrony danych
 • Opinia 7/2012 (WP 198) w sprawie poziomu ochrony danych osobowych w Księstwie Monako
 • Opinia 06/2012 (WP 197) w sprawie projektu decyzji Komisji o środkach mających zastosowanie do notyfikowania naruszeń ochrony danych osobowych pod rządami Dyrektywy 2002/58/EC w sprawie prywatności i komunikacji elektronicznej
 • Opinia 5/2012 (WP 196) w sprawie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej
 • Dokument roboczy 2/2012 (WP 195) w sprawie wiążących reguł korporacyjnych dla przetwarzających
 • Rekomendacja 1/2012 (WP 195a) w sprawie standardowego wniosku o zatwierdzenie wiążących reguły korporacyjnych w związku z transferem danych osobowych w celu ich przetwarzania
 • Opinia 4/2012 (WP 194) w sprawie wyłączenia zapisywania plików cookie spod zasady pozyskiwania zgody
 • Opinia 3/2012 (WP 193) w sprawie zmian sytuacji w dziedzinie technologii biometrycznych
 • Opinia 2/2012 (WP 192) w sprawie systemów rozpoznawania twarzy w usługach online i usługach komórkowych
 • Opinia 1/2012 (WP 191) o projektach reformy ochrony danych
Dokument roboczy 1/2012 w sprawie epSOS (WP 189)
 • Oświadczenie prasowe dotyczące konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Schrems dla międzynarodowego przekazywania danych
 • Opinia 6/2012 na temat projektu decyzji Komisji w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych, na mocy dyrektywy 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułAdministrator danych osobowych (ADO)
Następny artykułDynamiczne IP może stanowić daną osobową
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.