GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Monika Adamczyk

Monika Adamczyk

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie technologii informatycznych, prywatności, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i analizy ryzyka.

Aktualnie pracuje jako ekspert w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie pełni funkcję lidera zespołu zarządzania zasobami informacyjnym w projekcie Zintegrowanej Platformy Analitycznej. Poprzednio pracowała w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych jako główny specjalista w zespole Analiz i Strategii, gdzie między innymi brała udział w pracach Podgrupy Technologicznej Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych. Pracowała też w przeszłości dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jako inspektor ochrony danych oraz jako specjalista informatyk i kierownik projektów dla Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, dla agencji rządu federalnego USA oraz dla wielu komercjalnych organizacji. Jest też niezależnym ekspertem oceniającym wnioski grantowe w ramach programów Komisji Europejskiej finansujących innowacje MŚP.

Absolwent studiów drugiego stopnia (Master of Science) na Northeastern University, Boston MA w Stanach Zjednoczonych. Posiada też ukończone studia podyplomowe z Audytu i Kontroli Wewnętrznej (Uniwersytet Warszawski), z Wykonywania Funkcji Inspektora Ochrony Danych (Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk) i z Energetyki Jądrowej (Politechnika Warszawska).

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter