Prezydent podpisał ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja

Ustawa o ochronie danych osobowych jest konieczna ze względu na zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Rola agencji zatrudnienia w procesie przetwarzania danych osobowych

ICO
Agencje zatrudnienia wspierają zarówno osoby poszukujące pracy, jaki i pracodawców pragnących szybciej i sprawniej przeprowadzić proces rekrutacji. Budują i wykorzystują własne bazy kandydatów, których selekcjonują, weryfikują i przedstawią klientom. Z drugiej strony działają w mieniu samych klientów zwracając się do osób mogących spełniać wskazane...

WYTYCZNE NORWESKIEGO ORGANU W SPRAWIE PROJEKTOWANIA OPROGRAMOWANIA

Na stronie Norweskiego Organu Ochrony Danych znajdują się Wytyczne w sprawie rozwoju oprogramowania zgodnie z zasadami ochrony prywatności w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych. Całe wytyczne, składające się z około 10 rozdziałów dostępne są w języku angielskim pod linkiem: https://www.datatilsynet.no/en/regulations-and-tools/guidelines/data-protection-by-design-and-by-default/. Poniżej natomiast znajduje się tłumaczenie listy...

Rola organu nadzorczego w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych (RODO/GDPR)

Uważna lektura RODO pozwala wskazać kilka narzędzi, które będę przysługiwały krajowym organom nadzorczym w celu monitorowania, udoskonalania oraz egzekwowania obowiązków nałożonych przez ten akt prawny. Niektóre z nich to nowe rozwiązania, inne już są stosowane, ale dopiero przepisy RODO nadały im formalny  kształt i...

Naruszenie ochrony danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest procesem złożonym. Jego złożoność polega na tym, że angażuje z jednej strony czynnik ludzki (w procesie, o którym mowa, uczestniczą wszak pracownicy wszystkich szczebli danej organizacji), z drugiej zaś – pozaludzki (operacje przetwarzania odbywają się najczęściej w systemach informatycznych). Tym...

Konferencja BACKUP & STORAGE SYSTEMS – wyzwania ochrony danych – bezpłatna rejestracja!

Konferencja BACKUP & STORAGE SYSTEMS – wyzwania ochrony danych - bezpłatna rejestracja! Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych zawsze było ważne, jednak w obecnych czasach stało się koniecznością. Ciągły dostęp do dokumentacji, danych klientów i informacji stał się jeszcze bardziej istotny dla firm, aby przetrwać...

RZĄD PRZYJĄŁ USTAWĘ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 27 marca 2018 r., Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, wprowadzającej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO) oraz zastępującą obecnie obowiązującą Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U....

AUSTRIACKI ORGAN W SPRAWIE DRONÓW

Na stronie Austriackiego Urzędu ds. Ochrony Danych zamieszczono informację dotyczącą stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do dronów. Informacja ta została umieszczona jeszcze przed wejście w życie RODO, gdyż odwołuje się do rejestracji zbiorów danych osobowych, tym niemniej jej zasadnicza część, tj. dotycząca...

TYGODNIK THE ECONOMIST O RODO

Temat Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) został poruszony w jednym z najbardziej opiniotwórczych magazynów w branży gospodarczej – brytyjskim the Economist. W wydaniu z 26 maja – 1 czerwca zamieszczono artykuł zatytułowany: „Kto będzie największym przegranym po wejściu w życiu nowego prawa dotyczącego prywatności...

Przetwarzanie zdjęć uczniów według Saksońskiego Organu.

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi stosowania przepisów RODO do zdjęć uczniów, Pan Andreas Schuring, Saksoński Rzecznik Ochrony Danych, jeden z niemieckich organów ochrony danych działających na poziomie krajów związkowych, opublikował krótką poradę w tym zakresie, której treść w języku niemieckim jest dostępna...

Popularne posty