Współadministrowanie danymi osobowymi – co wiemy o tej instytucji?

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadziło w art. 26 bardzo ciekawą, ale i niejednoznaczną instytucję współadministratora danych osobowych. W przypadku współadministrowania trzeba zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych i rzadko  poruszanych faktów. Po pierwsze, współadministrowanie nie jest nową instytucją w prawie ochrony danych osobowych....

Konferencja BACKUP & STORAGE SYSTEMS – wyzwania ochrony danych – bezpłatna rejestracja!

Konferencja BACKUP & STORAGE SYSTEMS – wyzwania ochrony danych - bezpłatna rejestracja! Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych zawsze było ważne, jednak w obecnych czasach stało się koniecznością. Ciągły dostęp do dokumentacji, danych klientów i informacji stał się jeszcze bardziej istotny dla firm, aby przetrwać...

Programowanie zgodne z privacy by design według Norweskiego Organu

Na stronie Norweskiego Organu Ochrony Danych znajdują się Wytyczne w sprawie rozwoju oprogramowania zgodnie z zasadami ochrony prywatności w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych. Całe wytyczne, składające się z około 10 rozdziałów dostępne są w języku angielskim tutaj: https://www.datatilsynet.no/en/regulations-and-tools/guidelines/data-protection-by-design-and-by-default/. Poniżej znajduje się tłumaczenie jednego z...

Brytyjski organ nałożył karę w wysokości 500 000 funtów na biuro informacji gospodarczej

W dniu 20 września 2018 r., na stronie Urzędu Rzecznika ds. Informacji (ICO – brytyjski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych) ukazała się informacja o nałożeniu kary na spółkę Equifax Ltd za brak skutecznej ochrony nad danymi osobowymi. Treść informacji w języku angielskim, której...

Obowiązek informacyjny w praktyce – po co, kiedy i gdzie?

O obowiązku informacyjnym słów kilka Jednym z głównych obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych przez przepisy RODO jest obowiązek informacyjny, który w określonych sytuacjach musi być spełniony w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Prawodawca unijny znacznie rozszerzył katalog informacji, jakie należy przekazać takiej osobie w...

AUSTRIACKI ORGAN W SPRAWIE DRONÓW

Na stronie Austriackiego Urzędu ds. Ochrony Danych zamieszczono informację dotyczącą stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do dronów. Informacja ta została umieszczona jeszcze przed wejście w życie RODO, gdyż odwołuje się do rejestracji zbiorów danych osobowych, tym niemniej jej zasadnicza część, tj. dotycząca...

Administrator czy podmiot przetwarzający? – stanowisko Bawarskiego Organu

Na stronie internetowej Bawarskiego Urzędu Krajowego ds. Nadzoru nad Ochroną Danych (jeden z niemieckich organów nadzorczych działających na poziomie krajów związkowych), dostępne jest stanowisko dotyczące określenia tego, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych czy nie. Zawiera ono wiele ciekawych przykładów,...

Wiążące reguły korporacyjne jako instrument legalizujący przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Rola wiążących reguł korporacyjnych w przetwarzaniu danych osobowych W dobie wszechobecnej globalizacji przedsiębiorcy europejscy rozszerzają swoją działalność na rynki amerykańskie, wschodnioeuropejskie czy azjatyckie. Efektywne prowadzenie działalności gospodarczej przez transgraniczne korporacje jest możliwe tylko dzięki minimalizacji ograniczeń prawnych w zakresie przepływu kapitału, towarów, usług, pracowników jak...

WSKAZÓWKI BAWARSKIEGO ORGANU W SPRAWIE TELEFONICZNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO  

  Na stronie internetowej Bawarskiego Urzędu Krajowego ds. Nadzoru nad Ochroną Danych (jeden z niemieckich organów nadzorczych działających na poziomie krajów związkowych), dostępne są wskazówki dotyczącego tego w jaki sposób spełniać obowiązek informacyjny w przypadku rozmowy telefonicznej. Niemiecka wersja językowa wskazówek, których tłumaczenie przedstawiono poniżej, znajduje...

Stanowisko niemieckich organów nadzorczych w sprawie obowiązków administratora fanpage’a na Facebooku

W dniu 5 września 2018 r. Konferencja niezależnych organów nadzorczych na poziomie krajowym oraz federalnym (zwana dalej DSK lub Konferencją) opublikowała uchwałę/decyzję w sprawie fanpage’y na Facebooku. Uchwała ta, bazując na czerwcowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) w sprawie C-210/16 Schleswig-Holstein, wyraża...

Popularne posty