Naruszenie ochrony danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest procesem złożonym. Jego złożoność polega na tym, że angażuje z jednej strony czynnik ludzki (w procesie, o którym mowa, uczestniczą wszak pracownicy wszystkich szczebli danej organizacji), z drugiej zaś – pozaludzki (operacje przetwarzania odbywają się najczęściej w systemach informatycznych). Tym...

Portal GDPR .pl objął patronatem Konferencję IT Security Management w Zakopanem!

Porozmawiajmy o IT Security Management w Zakopanem! Zapraszamy w dniach 28-30 listopada do Hotelu Aquarion****. Strona wydarzenia: https://gigacon.org/event/itsec_18/ Wystąpią przedstawiciele m.in. takich instytucji jak: ING Bank Śląski, Grupa Luxmed, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, mBank, Związek Banków Polskich, PayU, Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych, Adrem Software. Tematy w agendzie na ten...

CNIL nałożyła karę 50 000 EURO za brak zabezpieczenia danych użytkowników.

Francuska Komisja ds. Wolności i Informatyki (francuski organ ochrony danych – dalej CNIL), nałożyła karę w wysokości 50 000 euro na spółkę Dailymotion za niewystarczające zabezpieczenie danych użytkowników zapisanych na portal społecznościowy, zawierający pliki wideo.  W grudniu 2016 roku, opublikowano artykuł w prasie dotyczący znacznego...

Zdjęcia z eventów – rozpowszechnianie wizerunku

Analiza zagadnienia wykorzystania zdjęć z imprezy okolicznościowej jest co najmniej problematyczna. Rozpowszechnianie wizerunku jest zagadnieniem interdyscyplinarnym i swoim zakresem obejmuje nie tylko kwestię ochrony danych osobowych, ale również ochrony dóbr osobistych uregulowaną w kodeksie cywilnym oraz rozpowszechnianie wizerunku uregulowane w ustawie o prawie autorskim...

Kara w wysokości 500 000 funtów nałożona na Facebooka

Brytyjski Rzecznik ds. Informacji (ICO– brytyjski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych) nałożył karę na spółkę Facebook w wysokości pół miliona funtów brytyjskich. Co ciekawe Rzecznik, Pani Elizabeth Denham wprost wskazała, że kara byłaby niechybnie wyższa gdyby naruszenie miało miejsce po wejściu w życie RODO....

Przetwarzanie zdjęć uczniów według Saskiego Organu.

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi stosowania przepisów RODO do zdjęć uczniów, Pan Andreas Schuring, Saski Rzecznik Ochrony Danych, jeden z niemieckich organów ochrony danych działających na poziomie krajów związkowych, opublikował krótką poradę w tym zakresie, której treść w języku niemieckim jest dostępna...

Lista operacji przetwarzania – przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych

Lista operacji przetwarzania, w przypadku których obowiązkowe jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie za art. 35 ust. 4 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych wydana przez Krajowego Rzecznika ds. Ochrony Danych oraz Wolności Informacji Wolnego Miasta Hanzeatyckiego Bremy (jeden z 16 niemieckich organów...

Heathrow Airport Limited ukarane karą w wysokości 120 tysięcy funtów.

Na stronie Urzędu Rzecznika ds. Informacji (ICO – brytyjski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych) ukazała się informacja o nałożeniu kary na spółkę Heathrow Airport Limited (HAL). Co ciekawe, źródłem informacji o nieprawidłowościach był przypadek, to jest zgubienie pamięci przenośnej przez jednego z pracowników. Treść...

Współadministrowanie danymi osobowymi – co wiemy o tej instytucji?

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadziło w art. 26 bardzo ciekawą, ale i niejednoznaczną instytucję współadministratora danych osobowych. W przypadku współadministrowania trzeba zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych i rzadko  poruszanych faktów. Po pierwsze, współadministrowanie nie jest nową instytucją w prawie ochrony danych osobowych....

Konferencja BACKUP & STORAGE SYSTEMS – wyzwania ochrony danych – bezpłatna rejestracja!

Konferencja BACKUP & STORAGE SYSTEMS – wyzwania ochrony danych - bezpłatna rejestracja! Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych zawsze było ważne, jednak w obecnych czasach stało się koniecznością. Ciągły dostęp do dokumentacji, danych klientów i informacji stał się jeszcze bardziej istotny dla firm, aby przetrwać...

Popularne posty