Państwa spoza UE, a RODO. Cześć I : ROSJA

Do niedawna Federacja Rosyjska posiadała system ochrony danych pod wieloma względami zbliżony do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Definicje danych osobowych, danych wrażliwych, przetwarzania oraz administratora danych (w Rosji znanego pod pojęciem „operator”), zasady przetwarzania danych, wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych czy też obostrzenia dotyczące...

Omówienie projektu ustawy o ochronie danych osobowych

Prace nad nowelizacją obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, zwanej dalej ustawą, nabrały tempa w ubiegłym roku. Ich efektem było przyjęcie w marcu (pierwsza część) a następnie we wrześniu (druga część) projektu nowej ustawy wraz z projektem przepisów wprowadzających, które ustanawiały zmiany w...

PROJEKT USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH SKIEROWANY NA KOMITET DO SPRAW EUROPEJSKIEJ RADY MINISTRÓW

PROJEKT USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH SKIEROWANY NA KOMITET DO SPRAW EUROPEJSKICH RADY MINISTRÓW Po kilkumiesięcznych konsultacjach i pracach legislacyjnych Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 9 lutego skierowało na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych zapewniającej stosowanie unijnego rozporządzenia 2016/679...

II edycja RIBAForum – RODO 2018

Zapraszamy na II edycję RIBAForum – RODO, Innowacje, Bezpieczeństwo, Audyt. Wyzwania ochrony danych w czasach nowych regulacji. 28.02-1.03.2018 r., Warszawa Z przyjemnością informujemy, że Omni Modo Sp. z o.o. objęła konferencję RIBA Forum 2018 patronatem merytorycznym. Nowe regulacje to ogromne wyzwania i obszar nowych ryzyk dla wszystkich podmiotów...

RODO – nowa kultura przetwarzania danych osobowych

U progu zmiany GDPR to akt prawny kompleksowo regulujący kwestię ochrony danych osobowych, ujednolicający standardy w całej UE, wprowadzający nowe definicje i instytucje oraz rozszerzający kompetencje organów nadzorczych. Kwestią, która po głębszej lekturze tej regulacji wysuwa się na pierwszy plan, jest jednak zasadnicza zmiana kultury...

6 kroków, które możesz zrobić dzisiaj aby przygotować się do GDPR/RODO

6 kroków, które możesz zrobić dzisiaj aby przygotować się do GDPR/RODO Już  25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR) - unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych według nowych unijnych przepisów powinno być priorytetem przedsiębiorców, gdyż niedostosowanie się do zmian skutkować...

CNIL – WYTYCZNE W SPRAWIE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO WEDŁUG PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA 679/2016 O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Krajowa Komisja ds. Informatyki oraz Wolności – CNIL (francuski organ ochrony danych osobowych) WYTYCZNE W SPRAWIE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO WEDŁUG PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA 679/2016 O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)Wersja wrzesień 2017 – tłumaczenie nieoficjalne Czy są Państwo podmiotem przetwarzającym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych? Czy podlegają Państwo...

Nowelizacja prawa bankowego, a RODO/GDPPR

Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 12 września 2017 r. (dalej zwanej NUODO) projektowane w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i...

Certyfikacja oraz kodeksy postępowania – omówienie nowych instytucji

W rozporządzeniu ogólnym dotyczącym ochrony danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (GDPR) wprowadzono dwie nowe instytucje: kodeksy postępowania oraz mechanizm certyfikacji. Certyfikacja W części wstępnej GDPR wskazano, iż aby zwiększyć przejrzystość i poprawić przestrzeganie tego rozporządzenia, należy zachęcać do ustanowienia mechanizmów certyfikacji oraz do wprowadzenia...

Przejście ze starego do nowego porządku prawnego ochrony danych osobowych – zgoda oraz obowiązek informacyjny

Bez wątpienia znajdujemy się w chwili obecnej w bardzo trudnym okresie dla każdego przedsiębiorcy w związku z przetwarzaniem przez niego danych osobowych. Z jednej bowiem strony przedsiębiorcy są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym a więc ustawą z dnia 29...

Popularne posty