Rola agencji zatrudnienia w procesie przetwarzania danych osobowych

ICO
Agencje zatrudnienia wspierają zarówno osoby poszukujące pracy, jaki i pracodawców pragnących szybciej i sprawniej przeprowadzić proces rekrutacji. Budują i wykorzystują własne bazy kandydatów, których selekcjonują, weryfikują i przedstawią klientom. Z drugiej strony działają w mieniu samych klientów zwracając się do osób mogących spełniać wskazane...

Senat przyjął ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja

W dniu 16 maja 2018 Senat, bez poprawek, przyjął  ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem ustawy klikając w link poniżej: Tekst ustawy przyjęty przez Senat   Przebieg prac przed skierowaniem ustawy do Senatu 11 maja 2018 Przekazanie ustawy do...

Narzędzie do wdrażania PIA

Ocena skutków projektu dla ochrony prywatności, znana powszechnie jako „PIA” (ang. Privacy Impact Assesment), zalecana jest wszelkim podmiotom przetwarzającym dane osobowe, a w pewnych przypadkach wręcz obowiązkowa. CNIL (fr. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés; francuski organ ochrony danych osobowych) wychodząc naprzeciw ich...

Badania opinii publicznej dotyczące poziomu percepcji ochrony danych osobowych

ARC Rynek i Opinia przeprowadziła badanie opinii publicznej w kwietniu 2018 roku, dotyczące poziomu percepcji ochrony danych osobowych oraz związanych z tym doświadczeń, w szczególności w związku z korzystaniem z portalu Facebook. Badaniem zostało objętych około 900 osób, przy czym aż 85% z nich posiada...

OMNI MODO – PARTNEREM KONFERENCJI

Omni Modo  zostało partnerem Polskiego Kongresu Prawa Ochrony Danych Osobowych, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2018 w Warszawie. Wyjątkowe spotkanie Konferencja jest okazją do omówienia w gronie wybitnych ekspertów i praktyków, bieżących problemów wynikających ze stosowania prawa ochrony danych osobowych. mec. Tomasz Osiej -Prezes Omni Modo...

Państwa spoza UE, a RODO. CZĘŚĆ II: SZWAJCARIA

Wobec zmian w europejskim prawie ochrony danych, Szwajcarska Rada Związkowa 15 września 2017 opublikowała projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych (FADP). Jej celem jest zbliżenie rozwiązań prawnych obowiązujących w Szwajcarii do zmian wprowadzanych w UE, jak również, na dłuższą metę – zapewnienie Konfederacji...

GIODO – wyjaśnienia w zakresie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności

Polecamy Państwu najnowszą publikację GIODO zawierającą wyjaśnienia i wskazówki odnośnie obowiązku prowadzenia rejestru czynności oraz kategorii czynności wymienionego w art.30 RODO. https://giodo.gov.pl/pl/1520281/10449  

Rola organu nadzorczego w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych (RODO/GDPR)

Uważna lektura RODO pozwala wskazać kilka narzędzi, które będę przysługiwały krajowym organom nadzorczym w celu monitorowania, udoskonalania oraz egzekwowania obowiązków nałożonych przez ten akt prawny. Niektóre z nich to nowe rozwiązania, inne już są stosowane, ale dopiero przepisy RODO nadały im formalny  kształt i...

RZĄD PRZYJĄŁ USTAWĘ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 27 marca 2018 r., Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, wprowadzającej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO) oraz zastępującą obecnie obowiązującą Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U....

BADANIE – Świadomość przedstawicieli MŚP na temat reformy prawa dotyczącej ochrony danych osobowych. Partner

W dniach 17.XII.2017r. – 12.01.2018r. spółka badawcza Mands, przy wsparciu merytorycznym Omni Modo, przeprowadziła wśród pracowników Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) badanie dotyczące ich świadomości reformy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Wyniki tych badań pozwalają na sformułowanie kilku interesujących wniosków. Przede wszystkim należy zauważyć iż...

Popularne posty