5-DNIOWE KOMPLEKSOWE SZKOLENIE DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

Jako jedyni na rynku oferujemy możliwość połączenia szkolenia z praktykami! Kompleksowe szkolenie dla przyszłych  Inspektorów Ochrony Danych/Data Protection Officer KURS to ponad 35 godzin merytorycznych wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Termin i miejsce szkolenia:   10-14 września 2018 ( łącznie 5 dni), Warszawa Koszt szkolenia: 3 500 zł + 23% VAT Każdy...

IOD za progiem – wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) powołało nową instytucję – inspektora ochrony danych (IOD). Zgodnie z intencją unijnego prawodawcy osoby pełniące tę funkcję mają dbać – w imieniu administratorów lub podmiotów przetwarzających – o prawidłowość przetwarzania danych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, innymi słowy: troszczyć...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie odpowiedzialności za fanpage na Facebooku

W dniu 5 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany dalej „Trybunałem” lub „TS UE”) wydał wyrok w sprawie C-210/16 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Postępowanie dotyczyło określenia odpowiedzialności za zarządzanie fanpage’m na Facebooku oraz właściwości organów nadzorczych (organów ochrony danych) w sytuacji gdy kontrolowany podmiot działa...

Belgijski organ w sprawie rejestru czynności przetwarzania

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo pełne tłumaczenie dokumentu Komisji Ochrony Życia Prywatnego Królestwa Belgii: Zalecenie w sprawie Rejestru czynności przetwarzania danych (artykuł 30 RODO) (CO-AR-2017-011)

TYGODNIK THE ECONOMIST O RODO

Temat Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) został poruszony w jednym z najbardziej opiniotwórczych magazynów w branży gospodarczej – brytyjskim the Economist. W wydaniu z 26 maja – 1 czerwca zamieszczono artykuł zatytułowany: „Kto będzie największym przegranym po wejściu w życiu nowego prawa dotyczącego prywatności...

Omówienie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.

Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Jej stworzenie wynikało z konieczności zapewnienia skutecznego stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które obowiązuje od...

KOŚCIÓŁ A RODO

Kościół a RODO Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)1 ujednolica standardy ochrony danych w państwach członkowskich, a co za tym idzie wymusza na administratorach danych i podmiotach przetwarzających zmianę kultury przetwarzania danych. Nowe regulacje dotyczą wszystkich podmiotów prowadzących działalność w Unii Europejskiej, a więc...

Prezydent podpisał ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja

Ustawa o ochronie danych osobowych jest konieczna ze względu na zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 w sprawie przejrzystości na mocy rozporządzenia 2016/679

  GRUPA ROBOCZA ARTYKUŁU 29 DS. OCHRONY DANYCH 17/PL WP260 rew.01 Grupa Robocza Artykułu 29   Wytyczne w sprawie przejrzystości na mocy rozporządzenia 2016/679   Przyjęte 29 listopada 2017 r. Data ostatniej korekty i przyjęcia: 11 kwiecień 2018 r.   GRUPA ROBOCZA W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   powołana na mocy Dyrektywy 95/46/WE...

Rola agencji zatrudnienia w procesie przetwarzania danych osobowych

ICO
Agencje zatrudnienia wspierają zarówno osoby poszukujące pracy, jaki i pracodawców pragnących szybciej i sprawniej przeprowadzić proces rekrutacji. Budują i wykorzystują własne bazy kandydatów, których selekcjonują, weryfikują i przedstawią klientom. Z drugiej strony działają w mieniu samych klientów zwracając się do osób mogących spełniać wskazane...

Popularne posty