Stanowisko niemieckich organów nadzorczych w sprawie obowiązków administratora fanpage’a na Facebooku

W dniu 5 września 2018 r. Konferencja niezależnych organów nadzorczych na poziomie krajowym oraz federalnym (zwana dalej DSK lub Konferencją) opublikowała uchwałę/decyzję w sprawie fanpage’y na Facebooku. Uchwała ta, bazując na czerwcowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) w sprawie C-210/16 Schleswig-Holstein, wyraża...

Polecamy- kurs poświęcony RODO w HR na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zapraszamy na kurs poświęcony RODO w HR, a wśród wykładowców m.in. dr Maciej Kawecki, dr Dominika Dorre Kolasa, dr Paweł Litwiński, dr Ewa Kulesza, dr Marlena Sakowska, mec. Tomasz Osiej, Adw. Dominika Stępień-Duch, dr Marcin Wujczyk. Więcej informacji pod linkiem: http://www.kppips.wpia.uj.edu.pl/kurs-doksztalcajacy/program-kursu

Chiny wprowadzają System Zaufania Społecznego

Setki milionów kamer, całodobowa inwigilacja oraz władza, która wie o Tobie wszystko – brzmi to jak fikcyjna antyutopia opisana przez George"a Orwella w powieści „1984”. W tym przypadku nie ma jednak mowy o fikcji. W Chinach powstaje system, w którym zaufanie do każdego obywatela...

Przejrzysta komunikacja, czyli przywracanie kontroli nad danymi osobowymi

Artykuł 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza szereg zasad, do których przestrzegania zobowiązany jest każdy administrator danych osobowych. Nie ulega wątpliwości, że jedna z zasad - zasada przejrzystości, stanowi szczególnie duże wyzwanie przy wdrażaniu przepisów RODO. Dotychczas podmioty były skupione na...

Pseudonimizacja a anonimizacja danych. Praktyczne zastosowanie w Przedsiębiorstwie.

Pseudonimizacja i anonimizacja są to pojęcia, które obecnie dosyć często występują w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. W niniejszej analizie przedstawione zostały różnice oraz cel i praktyka zastosowania tych procesów w przedsiębiorstwie. Pseudonimizacja Pojęcie psedonimizacji zostało oficjalnie wprowadzone do prawa ochrony danych osobowych przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu...

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Uzasadniony interes jako podstawa przetwarzania Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f jedną z autonomicznych podstaw przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec...

5-DNIOWE KOMPLEKSOWE SZKOLENIE DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

Jako jedyni na rynku oferujemy możliwość połączenia szkolenia z praktykami! Kompleksowe szkolenie dla przyszłych  Inspektorów Ochrony Danych/Data Protection Officer KURS to ponad 35 godzin merytorycznych wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Termin i miejsce szkolenia:   10-14 września 2018 ( łącznie 5 dni), Warszawa Koszt szkolenia: 3 500 zł + 23% VAT Każdy...

IOD za progiem – wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) powołało nową instytucję – inspektora ochrony danych (IOD). Zgodnie z intencją unijnego prawodawcy osoby pełniące tę funkcję mają dbać – w imieniu administratorów lub podmiotów przetwarzających – o prawidłowość przetwarzania danych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, innymi słowy: troszczyć...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie odpowiedzialności za fanpage na Facebooku

W dniu 5 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany dalej „Trybunałem” lub „TS UE”) wydał wyrok w sprawie C-210/16 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Postępowanie dotyczyło określenia odpowiedzialności za zarządzanie fanpage’m na Facebooku oraz właściwości organów nadzorczych (organów ochrony danych) w sytuacji gdy kontrolowany podmiot działa...

Belgijski organ w sprawie rejestru czynności przetwarzania

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo pełne tłumaczenie dokumentu Komisji Ochrony Życia Prywatnego Królestwa Belgii: Zalecenie w sprawie Rejestru czynności przetwarzania danych (artykuł 30 RODO) (CO-AR-2017-011)

Popularne posty