GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
9 października 2020
Ważne

Wnioski o uprzednie konsultacje oczami organów nadzoru. Praktyka i statystyka.

Wnioski o uprzednie konsultacje oczami organów nadzoru. Praktyka i statystyka.

Portal GDPR.pl wystąpił do organów nadzorczych z krajów UE z serią pytań, z których pierwsze dotyczyło liczby wniesionych wniosków o uprzednie konsultacje.

Artykuł 36 RODO przewiduje, iż w przypadku, gdy ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem takiego przetwarzania konsultuje się on z organem nadzorczym.

Treść całego opracowania znajduje się tutaj

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter