GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
15 czerwca 2020

Ważne postępowanie TSUE 

Ważne postępowanie TSUE 

28 maja br. niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów RODO. Sprawa dotyczy tego,  czy stowarzyszenia i organizacje zajmujące się ochroną praw konkurencji i konsumentów są uprawnione – stosownie do RODO – do wnoszenia powództw cywilnych przeciwko administratorom, w sytuacji gdy prawo państwa członkowskiego przewiduje taką możliwość.

Treść całego artykułu znajduje się tutaj

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter