Kara w wysokości 500 000 funtów nałożona na Facebooka

Brytyjski Rzecznik ds. Informacji (ICO– brytyjski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych) nałożył karę na spółkę Facebook w wysokości pół miliona funtów brytyjskich. Co ciekawe...

Przetwarzanie zdjęć uczniów według Saksońskiego Organu.

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi stosowania przepisów RODO do zdjęć uczniów, Pan Andreas Schuring, Saksoński Rzecznik Ochrony Danych, jeden z niemieckich organów...

Lista operacji przetwarzania – przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych

Lista operacji przetwarzania, w przypadku których obowiązkowe jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie za art. 35 ust. 4 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie...

Współadministrowanie danymi osobowymi – co wiemy o tej instytucji?

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadziło w art. 26 bardzo ciekawą, ale i niejednoznaczną instytucję współadministratora danych osobowych. W przypadku współadministrowania trzeba zwrócić...

Programowanie zgodne z privacy by design według Norweskiego Organu

Na stronie Norweskiego Organu Ochrony Danych znajdują się Wytyczne w sprawie rozwoju oprogramowania zgodnie z zasadami ochrony prywatności w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony...

Brytyjski organ nałożył karę w wysokości 500 000 funtów na biuro informacji gospodarczej

W dniu 20 września 2018 r., na stronie Urzędu Rzecznika ds. Informacji (ICO – brytyjski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych) ukazała się informacja...

Obowiązek informacyjny w praktyce – po co, kiedy i gdzie?

O obowiązku informacyjnym słów kilka Jednym z głównych obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych przez przepisy RODO jest obowiązek informacyjny, który w określonych sytuacjach musi...

Austriacki Organ w sprawie dronów.

Na stronie Austriackiego Urzędu ds. Ochrony Danych zamieszczono informację dotyczącą stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do dronów. Informacja ta została umieszczona jeszcze...

Administrator czy podmiot przetwarzający? – stanowisko Bawarskiego Organu

Na stronie internetowej Bawarskiego Urzędu Krajowego ds. Nadzoru nad Ochroną Danych (jeden z niemieckich organów nadzorczych działających na poziomie krajów związkowych), dostępne jest stanowisko dotyczące...

Wiążące reguły korporacyjne jako instrument legalizujący przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Rola wiążących reguł korporacyjnych w przetwarzaniu danych osobowych W dobie wszechobecnej globalizacji przedsiębiorcy europejscy rozszerzają swoją działalność na rynki amerykańskie, wschodnioeuropejskie czy azjatyckie. Efektywne prowadzenie...

Popularne posty