GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Niedopuszczalne przetwarzanie danych – odpowiedzialność karna

Niedopuszczalne przetwarzanie danych – odpowiedzialność karna

Ochrona danych osobowych stanowi zainteresowanie nie tylko prawa administracyjnego czy cywilnego, ale także prawa karnego. Ustawodawca polski przewiduje sytuację, w której może dochodzić do nielegalnego przetwarzania danych osobowych, które wymaga także reakcji karnej, a nie tylko administracyjnej czy cywilnej.

Ale to już było…

Przestępstwo bezprawnego (nielegalnego) przetwarzania danych jest obecnie regulowane w art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. Nie jest to oczywiście nowy rodzaj przestępstwa. Podobna regulacja istniała już na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. Obecna jej treść w nieznacznie zmienionym brzmieniu została wprowadzona wraz z wejściem w życie Rozporządzenia 2016/679.

Treść całego artykułu znajduje się tutaj

Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter