GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Kara za zwłokę…

Kara za zwłokę…

Szwedzki organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych (Datainspektionen) nałożył karę na Krajowe Centrum Obsługi (Statens servicecenter) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami RODO. Ukaranym jest szwedzki organ publiczny zajmujący się obsługą administracji państwowej (płace, kadry, finanse). Kwota to 200 000 koron szwedzkich (około 85 000 zł).

Treść całego artykułu znajduje się tutaj

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter