GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Hiszpania ukarana za brak przepisów krajowych

Hiszpania ukarana za brak przepisów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 25 lutego 2021 r. wydał wyrok (sprawa C‑658/19 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii), w którym zobowiązał Królestwo Hiszpanii do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej (KE) kar – ryczałtowej i okresowej – w związku z brakiem implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów tzw. dyrektywy policyjnej. Kwoty są znaczne – 15 000 000 euro (około 67 760 000 złotych) jednorazowego ryczałtu oraz 89 000 euro (około 402 000 złotych) dodatkowej kary za każdy dzień opóźnienia, aż do usunięcia uchybień. To pierwszy wyrok w historii, w którym TSUE zdecydował się nałożyć jednocześnie obydwie te sankcje.

Treść całego artykułu znajduje się tutaj

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter