Zastosowane w organizacjach systemy ochrony danych powinny zapewniać poziom bezpieczeństwa adekwatny do związanego  z nimi ryzyka. Zabezpieczenia powinny dawać gwarancję, że ochrona przetwarzanych danych jest utrzymywana na najwyższym, możliwym poziomie. Systemy informatyczne, natomiast, powinny być cyklicznie audytowane oraz dostosowywane do zmieniających się zagrożeń.

Aby wdrożenie zabezpieczenia oraz ich późniejszy audyt stały na jak najwyższym poziomie, niezbędne jest przyjęcie jednolitej strategii cyberbezpieczeństwa. Strategia ta powinna w szczególności uwzględniać rozwiązanie problemów ochrony danych, takich jak:

  • Bezpieczeństwo baz danych oraz aplikacji webowych
  • Przeciwdziałanie utracie danych (system Data Loss Prevention) oraz wspomaganie procesów klasyfikacji informacji
  • Analizę i korelację zdarzeń pochodzących z systemów przetwarzających dane

W pierwszej części naszego cyklu przedstawiamy Państwu rozwiązania mające na celu ochronę baz danych i aplikacji webowych.

reklama

NARZĘDZIA DO OCHRONY BAZ DANYCH I APLIKACJI WEBOWYCH

W bazach danych przechowywane są niezwykle cenne i poufne dane. Zwiększająca się liczba wytycznych dotyczących zgodności z regulacjami bezpieczeństwa, zmusza organizacje do wprowadzania procesów kontroli dostępu do tych danych oraz ich ochrony przed atakami i nadużyciami. Produkty rozwiązujące problem bezpieczeństwa baz danych, automatyzują procesy kontroli i natychmiastowo identyfikują ataki, działania niepożądane lub  nadużycia. W połączeniu z produktami bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz produktami bezpieczeństwa plików, stają się naturalnym wyborem w zabezpieczaniu poufnych danych biznesowych.

Dzięki zastosowaniu  gotowych narzędzi do ochrony aplikacji webowych oraz  baz danych, istnieje możliwość śledzenia i monitorowania wszystkich akcji wykonywanych przez użytkowników danej aplikacji. Ciągła kontrola, monitorowanie i kontrolowanie w czasie rzeczywistym wszystkich operacji wykonywanych na bazach, jest cennym źródłem informacji na temat tego: „Kto? Co? Kiedy? Gdzie? i „Jak?”przetwarza.

Brak tego rodzaju systemów monitorujących może doprowadzić do sytuacji, że nie odnajdziemy incydentu naruszenia bezpieczeństwa, a nasze dane zostaną udostępnione w sieci. Znacznie wydłuży się również czas poszukiwania przyczyny incydentu i osób odpowiedzialnych.  Należy pamiętać, że nie tylko hakerzy z zewnątrz chcą pozyskać nasze dane. Mogą to być również osoby pracujące dla przedsiębiorstwa tzw. malicious insider.

reklama

Narzędziem, które pozwoli zebrać informacje: kto i kiedy miał dostęp do danych w bazie, są najnowsze i najlepsze systemy do ochrony aplikacji i baz danych. Rozwiązania te monitorują ruch, zapisują każdą operację oraz kiedy i przez kogo została wykonana.

Mogą również blokować potencjalne incydenty. Jedną z ważniejszych funkcjonalności tych systemów, to możliwość jednoznacznego stwierdzenia naruszenia ochrony danych, które  administrator powinien zgłosić organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – nie później niż 72 godziny po jego  stwierdzeniu.

Rozwiązania te powinny, wobec tego, stanowić konieczny element wdrażanej strategii cyberbezpieczeństwa.

reklama

Więcej na temat powyższego rozwiązania znajdą Państwo na stronach:  www.traffordit.pl oraz www.dimsystem.pl

Artykuł sponsorowany przez firmę DIM System Sp. z o.o.

Przeczytaj również: