Tagi Prawa osób

Tag: Prawa osób

Prawo do przenoszalności danych

Okoliczności zajścia prawa do przenoszalności danych Zgodnie z art. 20 GDPR – jeżeli przetwarzanie danych: 1) odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy,...

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Okoliczności zajścia prawa do ograniczenia przetwarzania Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy: 1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych...

Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której...

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Każda osoba fizyczna powinna mieć prawo dostępu do zebranych danych jej dotyczących oraz powinna mieć możliwość łatwego wykonywania tego prawa w rozsądnych odstępach czasu,...

Prawo do indywidualnej kontroli

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do indywidualnej kontroli procesu przetwarzania jej danych osobowych. Uprawnienia te znajdują odzwierciedlenie w obowiązkach ADO. Informacje, których możemy wymagać od administratora Osoba,...

Jak będzie wyglądał obowiązek informacyjny w GDPR?

Ustawodawca unijny znacznie rozszerzył katalog informacji, jakie należy przekazać osobie, której dane dotyczą. To właśnie dzięki nowym obowiązkom informacyjnym prawo prywatności wkracza w XXI...

Popularne posty