Wymagania GDPR zaczynają już oddziaływać na środowisko IT. Organizacje przymierzają się do stosowania systemów, które zapewnią im poziom bezpieczeństwa adekwatny do wymagań oraz ryzyka. Systemy powinny dawać jednak gwarancję, że ochrona przetwarzanych danych jest utrzymywana na możliwie najwyższym poziomie.

Jednym z rozwiązań umożliwiających realizację podejścia opartego o ryzyku są systemy wspomagające klasyfikowanie dokumentów oraz poczty elektronicznej. Systemy klasy DLP (Data Loss Prevention), posiadające zaawansowane mechanizmy automatycznej klasyfikacji treści, są niestety często „nieczułe” na specyficzne rodzaje zawartości, niepoddające się algorytmom klasyfikacji. Systemy wspomagające klasyfikację, wprowadzają możliwość uzupełnienia mechanizmów automatycznego klasyfikowania dokumentów oraz poczty elektronicznej o nieocenioną, w takich przypadkach, wiedzę użytkownika dotyczącą poufności tworzonych przez niego treści. Narzędzia takie  zazwyczaj integrują się z aplikacjami Microsoft Office, wymuszając konieczność sklasyfikowania tworzonego dokumentu przed zapisaniem go na dysku komputera. Analogicznie, systemy do klasyfikacji, nie pozwolą wysłać wiadomości pocztowej, jeżeli nie będzie ona poddana ocenie.

Dlaczego warto stosować systemy do klasyfikacji dokumentów?

 • Podnoszą świadomość bezpieczeństwa. Wykorzystanie takiego rozwiązania, bardzo pozytywnie wpływa na podnoszenie świadomości pracowników organizacji, dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa oraz ważności przetwarzanych przez nich informacji.
 • Przenoszą odpowiedzialność za ochronę danych na twórców dokumentów. Działy Bezpieczeństwa funkcjonujące w organizacjach, często nie potrafią wskazać metod klasyfikowania informacji, które możliwe byłyby do zaimplementowania w systemach klasy DLP. Twórca dokumentu jest najlepszym źródłem informacji o poprawnej klasyfikacji wyników jego pracy. Klasyfikacja nadana przez użytkownika stanowić będzie pierwszą linię ochrony, uzupełniającą automatyczne metody klasyfikacji zapewniane rozwiązaniami klasy DLP.
 • Łatwo integrują się z systemami klasy DLP. System oznaczania dokumentów (metadane dodawane do plików i wiadomości pocztowych) może być wykorzystywany do automatyzacji procesów ochrony, między innymi takich jak:
  • monitorowanie
  • blokowanie transferu danych
  • zapobieganie drukowaniu
  • alarmowanie o naruszeniach bezpieczeństwa
  • poddawanie kwarantannie
  • szyfrowanie danych
  • archiwizowanie

Więcej informacji o tego typu rozwiązaniach technologicznych znajdą Państwo na stronie www.dimsystem.pl

reklama

Artykuł sponsorowany przez firmę DIM System Sp. z o.o.

Przeczytaj również: