24 czerwca w siedzibie Facebook Poland odbyła się konferencja organizowana przezthinktankcyfrowy.pl. W krótkich przemówieniach wskazywano konieczność jak najszybszego zagospodarowania obszarów, które GDPR odsyła do ustawodawstwa krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nikt z obecnych nie miał wątpliwości, że regulacje dotyczące przepływu danych osobowych to w istocie regulacje mające wpływ na rozwój lub stagnację gospodarki. Z tego względu nacisk mówców kładziony był również na wartości i idee jakie powinny przyświecać nam wszystkim w procesach przetwarzania danych osobowych. Szczegółowy raport zawierający spostrzeżenia przygotowane przez Facebook można odnaleźć https://www.facebook.com/anewdataparadigm.

W panelu dyskusyjnym wykazywano duże zrozumienie dla potrzeb biznesowych sektora prywatnego. Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie, goście dzielili się swoimi wątpliwościami z prowadzącymi. To cieszy, zważywszy, że na sali obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Komisji Sejmowej ds. Cyfryzacji oraz GIODO czyli przedstawiciele 3 podmiotów najbardziej odpowiedzialnych za przyszły kształt przepisów.

reklama

Dużym, pozytywnym zaskoczeniem była wypowiedź Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon, która dość zdecydowanie powiedziała, że „…nie mamy już czasu na dyskusje ogólne”. Wyraziła postulat rozpoczęcia rozmów, o tym jak w praktyce konstruować treść klauzuli, jakie  techniczne rozwiązania należy uznać za właściwe. Czy „pop up” jest dobrym rozwiązaniem, czy musimy pozostać przy „check boxach” odbierając zgody, a jeśli tak, to ile należy ich zastosować.

Oczywiście zadaniem takich konferencji nie jest rozstrzyganie konkretnych stanów faktycznych. Jednak spostrzeżenia przybyłych gości, że kształt aktów wykonawczych musimy znać najdalej za rok, żeby móc wypracować praktyczne rozwiązania, dowodzą jak poważnym tematem w sektorze prywatnym stała się ochrona danych osobowych. I w naszej ocenie to „napięcie” jakie dało się wyczuć wśród obecnych zwerbalizowane wypowiedzią m.in. Pani Szymielewicz idealnie oddaje emocje jakie nam wszystkim – praktykom ochrony danych i prywatności oraz przedsiębiorcom – towarzyszą w chwili obecnej. Dużo już wiemy, gdyż tekst rozporządzenia został ogłoszony dwa miesiące temu, jednak nadal pozostaje wiele pytań, które bez konkretnych aktów prawnych utrudnią płynne przejście w „nową rzeczywistość”. Wierzymy, że inicjatywa Thinktankcyfrowy.pl oraz inne jakie mają miejsce na terenie kraju przyniosą zamierzony efekt i bez zmartwień patrzymy w przyszłość monitorując wszelkie wydarzenia związane z naszą branżą.

Przeczytaj również:

UDOSTĘPNIJ
Następny artykułReforma ochrony danych osobowych. Podsumowanie posiedzenia komisji senackich na temat GDPR.
Prawnik, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał wspierając merytorycznie zespół międzynarodowej firmy farmaceutycznej oraz w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W latach 2013-2014 specjalista w Departamencie Orzecznictwa Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prowadził postępowania administracyjne dotyczące nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych. Odbył szkolenie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Prywatnie miłośnik sztuk walki, żeglarstwa i narciarstwa.