Certyfikacja jest dobrowolnym mechanizmem. Jej dokonanie nie wpływa na spoczywający na administratorze lub procesorze obowiązek przestrzegania rozporządzenia GDPR i pozostaje bez wpływu na zadania i uprawnienia organów nadzorczych. Podmioty mogące podlegać certyfikacji Mogą podlegać jej wszelcy administratorzy i procesorzy, niezależnie gdzie...
Zrzeszenia i inne podmioty, przedkładają projekt kodeksu, zmiany lub rozszerzenia właściwemu organowi nadzorczemu. Organ nadzorczy wydaje opinię o zgodności projektu kodeksu, zmiany lub rozszerzenia z rozporządzeniem GDPR. Zatwierdza on przedstawiony projekt, jeżeli uzna, że zawiera on odpowiednie zabezpieczenia. Organ nadzorczy, przed...
Celem kodeksów postępowania, jest pomoc we właściwym stosowaniu rozporządzenia GDPR. Pozwalają one uwzględnić specyfikę różnych sektorów dokonujących przetwarzania oraz szczególnych potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W takich kodeksach można w szczególności dopasować obowiązki ADO i procesorów do ryzyka...

Popularne posty