Autorzy Posty napisane przez Jędrzej Sokół

Jędrzej Sokół

3 POSTY 0 KOMENTARZE
Prawnik, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał wspierając merytorycznie zespół międzynarodowej firmy farmaceutycznej oraz w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W latach 2013-2014 specjalista w Departamencie Orzecznictwa Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prowadził postępowania administracyjne dotyczące nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych. Odbył szkolenie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Prywatnie miłośnik sztuk walki, żeglarstwa i narciarstwa.

Przetwarzanie danych kandydata w procesie rekrutacji w GDPR

W obszarze przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem kraje członkowskie Unii Europejskiej na podstawie art. 88 GDPR będą mogły wprowadzać własne regulacje. Ponieważ w momencie...

Przetwarzanie danych osobowych w celach osobistych lub domowych w UODO i w GDPR

GDPR przyniesie doniosłą zmianę w systemie ochrony danych osobowych. Nie zawsze będzie to jednak zmiana polegająca na wprowadzeniu nowych dotychczas nieznanych regulacji. W niektórych przypadkach...

Sprawozdanie z konferencji o GDPR organizowanej przez thinktankcyfrowy.pl

24 czerwca w siedzibie Facebook Poland odbyła się konferencja organizowana przezthinktankcyfrowy.pl. W krótkich przemówieniach wskazywano konieczność jak najszybszego zagospodarowania obszarów, które GDPR odsyła do...

Popularne posty