Jak będzie wyglądał nowy organ ochrony danych osobowych w świetle odpowiedzi MC na wystąpienie RPO

28 marca b.r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych (projekt ustawy), stanowiący niezbędne uzupełnienie przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Projekt ten, choć odnosi się w swojej treści do kompetencji organu nadzorczego mającego czuwać nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia,...

Jak wielcy gracze przygotowują się do RODO? Cz.1.

Zegar RODO tyka. Do pełnej egzekwowalności przepisów GDPR został już niecały rok. Jak przez ten czas wielkie firmy przygotowują się do jego wdrożenia? Opowiemy jak światowi giganci oceniają poszczególne rozwiązania RODO, jak zmieniają swoje produkty czy usługi, by być zgodnym z nowym rozporządzeniem, i na...

Dzieci w sieci – zgoda dziecka w GDPR

zgoda dziecka
Problematyka zgody dziecka na przetwarzanie danych osobowych jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych i dyskutowanych kwestii na gruncie GDPR. Poniższa analiza ma za zadanie wyjaśnienie znaczenia regulacji art. 8 GDPR. Przedstawiona zostanie treść art. 8 GDPR w porównaniu z projektem regulacji z 2012 r. Istotną...

Obowiązek notyfikacyjny administratora wobec podmiotów, których dane dotyczą – analiza art. 34 GDPR

Obowiązek notyfikacyjny
GDPR nakłada na administratorów danych nowe obowiązki, spośród których można wyróżnić te związane z szybką identyfikacją i przeciwdziałaniem naruszeniom bezpieczeństwa danych. Nie tylko organ nadzorczy będzie odtąd informowany o powstaniu naruszenia. Zapewnia to dodatkowa instytucja zgłaszania naruszeń również w stosunku do podmiotów, których dane...

Zbyt dużo swobody, zbyt mało ochrony – nowe niemieckie przepisy o ochronie danych osobowych

Niemiecki Rząd Federalny
Prace legislacyjne nad nową niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych prowadzone są w naprawdę sprinterskim tempie. Pakiet regulacji zatytułowany  „Ustawa o dopasowaniu prawa ochrony danych do Rozporządzenia 2016/679 (GDPR) oraz implementacji Dyrektywy 2016/680 (tzw. dyrektywa policyjna)”,  której część stanowi m. in. nowa Ustawa o...

Czy zgoda na przetwarzanie danych wyrażona dziś będzie ważna w GDPR?

zgoda na przetwarzanie danych
Jednym z najistotniejszych tematów, które zajmują obecnie biznes jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażone na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych pozostaną skuteczne i ważne po dniu 25 maja 2018 r., w którym zacznie być stosowane GDPR. W...

Wdrożenie strategii cyberbezpieczeństwa – cz 3. Systemy monitorujące aplikacje

cyberbezpieczeństwo
Stałe monitorowanie, identyfikacja, analiza oraz eliminacja zagrożeń jest istotną kwestią dla wielu organizacji zmagających się z cyberatakami. Systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa informatycznego (SIEM), stworzone z myślą o wymogach zgodności, wykorzystywane są już od ponad dekady polegają na agregowaniu oraz przechowywaniu dzienników zdarzeń (tzw. logów),...

Ustalenie wiodącego organu nadzorczego – opinia Grupy Roboczej art. 29

organ nadzorczy
Wraz z rozpoczęciem stosowania nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: GDPR) w unijnym porządku prawnym zostanie uregulowana kwestia transgranicznego przetwarzania danych osobowych. GDPR w sposób dokładny określa kryteria, kiedy mamy do czynienia z tego rodzaju przetwarzaniem. Wraz z tym pojęciem pojawiła się instytucja...

Za i przeciw utrzymaniu przepisów karnych w ochronie danych osobowych – cz. 2

przepisów karnych
Utrzymanie przepisów karnych w nowej ustawie UODO wydaje się nieuzasadnione, biorąc pod uwagę ich niską skuteczność ze względu na niezwykle małą liczbę wyroków skazujących wydanych  na przestrzeni ostatnich lat. GDPR przewiduje wysokie kary finansowe, które powinny zdecydowanie skuteczniej zmobilizować administratorów danych do zgodnego z...

Niemiecki Rząd Federalny ujednolica przepisy ochrony danych osobowych

Niemiecki Rząd Federalny
Z początkiem lutego niemiecki Rząd Federalny przedstawił projekt „Ustawy o dopasowaniu prawa ochrony danych do Rozporządzenia 2016/679 oraz implementacji Dyrektywy 2016/680”. Federalny Minister Spraw Wewnętrznych Thomas de Maizière podkreślał, że Niemcy są pierwszym krajem UE, który uczynił krok w kierunku ujednolicenia regulacji ochrony danych...

Popularne posty